Tải Game

Hoạt động: Bát Môn Kim Tỏa

13/11/2018

Bát Môn Kim Tỏa <Thông Bát Quái - Phá Trận Đồ>

 Trời đất dung hòa - Vạn vật sinh sôi, ắt phải tuân theo quy luật Càn Khôn Bát Quái. Người xưa lấy đó làm lẽ phải, thuận theo tự nhiên, học hỏi tinh hoa trời đất và sáng tạo ra nhiều bộ học, trong đó có Bát Môn Kim Tỏa trận (hay còn gọi là Bát Môn Đại Độn). Trở về thời Tam Quốc, nếu ngày ấy không có Từ Thứ tinh thông độn giáp ra tay giúp Lưu Bị thì có lẽ đã bị Bát Môn Kim Tỏa trận của Tào Nhân đánh bại rồi. Trong Ngọa Long Truyện, các Chúa Công sẽ một lần nữa được trải nghiệm sự biến hóa khôn lường với tính năng đặc sắc này.

Thể Thức:

  • Bát Môn Kim Tỏa là chế độ PvE đặc sắc của Ngọa Long Truyện. Chúa Công sẽ khiêu chiến trận đồ vô hạn, lựa chọn 3 cửa từ dễ tới khó là Cấn môn, Chấn môn, Khôn môn – tương ứng với Sinh, Thương và Tử để vượt qua. Mỗi lần khiêu chiến thành công sẽ tăng tiến độ khó.
  • Mỗi ngày Chúa Công sẽ có 3 lượt khiêu chiến, khiêu chiến thất bại sẽ mất một lượt, reset vào 6h sáng hàng ngày.

Thưởng:

  • Khiêu chiến thắng lợi sẽ nhận được điểm Sĩ Khí tương ứng với cửa được chọn. Mỗi 3 cửa thắng lợi sẽ nhận thêm một rương bát môn với nhiều phần quà thú vị. Đồng thời số lượt Chúa Công vượt qua cũng được ghi lại và xếp hạng nhận thưởng mỗi 6h sáng hàng ngày.
  • Điểm Sĩ Khí đạt được dùng để nâng cấp lực tấn công hoặc HP. Sĩ khí tích lũy và kế thừa theo hạng ải, mỗi 2 tuần hệ thống sẽ tiến hành reset buff sĩ khí và số ải khiêu chiến, tất cả Chúa Công sẽ vào vòng tiếp theo.

 Bát Môn Kim Tỏa có thể không lợi hại bằng Bát Quái Kỳ trận của Khổng Minh, tuy nhiên đó cũng là một thử thách cực lớn cho các Chúa Công trong Ngọa Long Truyện. Hãy chuẩn bị thật kỹ càng, khiêu chiến và nhận thưởng nhé!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ