Tải Game

Hoạt động: Bảo Vệ Kiếm Các

16/11/2018

Kiếm Các < Tử Thủ Kiếm Môn Quan>

 Năm 263, quyền thần Tư Mã Chiêu sai Chung Hội và Đặng Ngải đánh Thục; hậu chủ Lưu Thiện tin lời hoạn quan mà không cho cất quân phòng thủ, Khương Duy cùng các tướng lĩnh phải rút về Kiếm Các, quyết tử thủ. Triều đình bị hoạn quan làm loạn, ép phải đầu hàng; tuy vậy lòng Khương Duy vẫn một lòng vì nước, dù chết không từ!  Hậu thế sau này nhận xét rằng, cái chết của Khương Duy tại Kiếm Các có thể coi là cái kết cho nhà Thục…

  Lấy hình ảnh trung nghĩa, thề chết vì nước của thừa tướng Thục Hán - Khương Duy, Ngọa Long Truyện xin được ra mắt chế độ Bảo vệ Kiếm Các tới toàn thể các Chúa Công.

Thể Thức:

  • Bảo vệ Kiếm Các là chế độ PvE, Chúa Công sẽ bố trí đội hình phòng thủ các đợt tấn công của địch. Mỗi một đợt phòng thủ thành công sẽ hồi phục HP nhất định cho quân ta. Diệt toàn bộ địch hoặc cầm cự đến khi hết giờ sẽ tiến hành lượt tiếp theo.
  • Tướng bảo vệ phải có: level > 20, phẩm chất > Lam. Số tướng bảo vệ tăng theo cấp của Chúa Công.  Trong quá trình bảo vệ không thể thay đổi đội hình.
  • Mỗi một tướng tử vong sẽ được thay thế bằng tướng ở đội dự bị, Chúa Công cũng có thể dùng thỏi bạc để hồi sinh tướng đã tử vong.
  • Mỗi ngày có thể dùng tính năng quét nhanh lượt, dựa trên số lượt tối đa Chúa Công có thể qua.

Thưởng:

  • Mỗi đợt phòng thủ thành công sẽ nhận thưởng tương ứng, đẩy lùi thủ lĩnh địch còn nhận được rương thêm.
  • Số lượt Chúa Công đi được mỗi ngày sẽ được ghi lại và xếp hạng, dựa theo mức độ xếp hạng mà trao thưởng. 6h sáng mỗi ngày hệ thống sẽ tiến hành trao thưởng xếp hạng.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ