Tải Game

[HOT] CẬP NHẬT THẦN TƯỚNG 5 SAO - NGŨ TINH [NHẤT THỨC]

16/09/2019

[HOT] CẬP NHẬT THẦN TƯỚNG 5 SAO - NGŨ TINH [NHẤT THỨC]

frownLưu Ý: Cấp Trạng Thái 5 Sao tối đa (hiện tại) có thể đạt được là 1 Tầng (Nhất Thức).

1. Điều Kiện: Tướng SR/SSR đạt 4 sao có thể thăng cấp lên 5 Sao

2. Quy Trình Nâng Thần Tướng: Xem ảnh dưới đây.

3. Diễn Giải:

  • Đột Phá: là trạng thái đầu tiên khi tiến tới trạng thái 5 Sao. Ở trạng thái đầu tiên sẽ mở giới hạn cấp độ tới 85 & đồng thời mở khóa Nhiệm Vụ Thức Tỉnh
  • Nhiệm Vụ Thức Tỉnh: Chia làm 2 loại nhiệm vụ: NGẪU NHIÊN CỐ ĐỊNH. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ thức tỉnh Tướng lên trạng thái NHẤT THỨC (Tầng 1).
  • Trạng Thái Nhất Thức: Ở trạng thái này Tướng có thể thăng cấp sao Tím. Mỗi cấp sao Tím sẽ tốn Đan Tăng Bậc & 2 thẻ Tướng tương ứng. Mỗi cấp sao tím tăng giới hạn cấp độ thêm 5 cấp.
  • Tụ Dưỡng: Mở ra sau khi thăng cấp lên 5 Sao Tím. Tụ Dưỡng sẽ ngẫu nhiên chọn 3 chỉ số (Công vật, Công phép, né tránh, xuyên phép v.v...) được nhận bồi dưỡng. Sử dụng Dịch Kinh Hoàn và Tụy Thể Đan để thay đổi chỉ số và cường hóa.
  • Đan Đột Phá: Chia thành nhiều loại theo Quốc GiaĐộ Hiếm (SR/SSR). Mỗi Tướng cần sử dụng ĐÚNG Đan Đột Phá phù hợp với Tướng đó. VD: Mã Siêu sử dụng Đan Đột Phá [SSR - Thục] trong khi Bàng Đức là [SR - Ngụy].
  • Thức Tỉnh Đan: Chia thành nhiều loại Thức tỉnh đan theo Quốc GiaBinh Chủng. Đối với mỗi Tướng sẽ phải sử dụng ĐÚNG thức tỉnh đan phù hợp với Tướng đó. VD: Triệu Vân cần sử dụng Thức Tỉnh Đan Thương Binh - Thục để có thể Thức Tỉnh.

4. Nguyên Liệu: Vào Lò Rèn để tìm kiếm và luyện vật phẩm tương ứng với Tướng muốn nâng cấp!

5. Nhiệm Vụ Thức Tỉnh:

 

BQT Ngọa Long Truyện,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ