Tải Game

Tiêu Điểm Tướng: Gia Cát Lượng

12/12/2018

“Kỳ Sơn trở ngọn cờ đào,

Một tay mong chống trời cao nghìn trùng.

Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng,

Nửa đêm gò Ngũ Trượng sao sa...”

 Đương thời, Thủy kính tiên sinh từng nói: “Có được một trong 2 người đó thì có thể định thiên hạ”. Hai người đó là ai? Một người là Phượng Sồ tức Bàng Thống tự Sĩ Nguyên, người còn lại là Ngọa Long tức Gia Cát Khổng Minh. 

 Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh; cả đời phò tá Thục Hán hết lòng, làm tới chức Thừa Tướng, tước hiệu Vũ Hầu. Tài trí ông sánh ngang với Tôn Tử, tương truyền còn có tài thay sao đổi vận, hô phong hoán vũ. Thế nhưng, sức người vẫn không sao lại được ý trời…

 Trong Ngọa Long Truyện, Gia Cát Lượng là tướng Mưu Sĩ thuộc binh chủng Thương binh và có phẩm chất (Thẻ Cam) SSR. Hãy cùng Thuyền Nhi lướt qua các thông tin cơ bản nhé:

Chỉ Số Thuộc Tính

  • Lực Chiến: Tối đa 54394
  • HP: Tối đa 10119
  • Công Trí Lực (Phép): Tối đa 721

Chi Tiết Kỹ Năng: “Bát Quái Trận” (Tính ở mức tối đa, tướng đạt 4 Sao)

  • Gia Cát Lượng bày Bát Quái Trận, khiến tất cả kẻ địch chịu 818 + 46%(Buff Trí Lực) sát thương phép, kỹ năng duy trì 5 giây.
  • [Bát Quái Trận] có 26% xác suất khiến địch trong trận hỗn loạn 5 giây, không thể công thường, phóng kỹ năng và KHÔNG ĐƯỢC MIỄN DỊCH!

 Nhìn qua bộ kỹ năng, chắc hẳn các Chúa Công đã có thể thấy sức mạnh cực khủng của Gia Cát Lượng phải không ạ? Không chỉ đóng vai trò chủ công sát thương phép, kỹ năng Bat Quái Trận còn có thể gây hỗn loạn tới toàn bộ team địch, bất chấp mọi kỹ năng miên dịch.

 

Đội Hình Đề Nghị: [Chân Vạc] + Trương Hoành + Gia Cát Lượng

Hoặc: Lưu Bị + Từ Thứ + Pháp Chính + Bàng Thống + Gia Cát Lượng

 Bổ sung cho khả năng gây sát thương mạnh của mình là các Duyên: “Thục Chiến Ý” , “Trí Mưu Thần”“Thương Binh Chiến Hồn” và đặc biệt là “Ngọa Long Phượng Sồ”. Có cả Bàng Thống và Khổng Minh trong tay sẽ kích hoạt skill bị động Linh Hồn – Gây sát thương phép sẽ hồi HP bằng 17% sát thương. Với Duyên này trong tay thì Gia Cát Lượng có thể bỏ qua mọi meta và xây dựng những đội hình “cục súc” 5 tướng Trí lực để tận dụng tối đa khả năng hút máu phép của mình.

 Thời cơ đã đến, Ngọa Long xuất sơn! hãy cùng Thuyền Nhi đi tìm Gia Cát Lượng trong Ngọa Long Truyện nào. Bản cập nhật Gia Cát Lượng sẽ diễn ra từ 14h tới 16h trong ngày 13/12/2018.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ