Tải Game

Tiêu Điểm Tướng: Hoàng Trung

25/11/2018

“Đầu hoa lâm đất trận,

Tóc bạc sinh vai thần.

Cung bắn, tên bay vút,

Đao khoa, tuyết trắng ngần.

Hổ gầm, người thét tiếng,

Rồng vọt, ngựa bốn chân.

Mở cõi dâng đầu giặc,

Công to đại tướng quân.”

 Hoàng Trung, tự Hán Thăng, vốn là viên tướng thuộc hạ Lưu Biểu, sau này đi theo Lưu Bị, làm đến chức Hậu tướng quân. Nhưng Thuyền nhi còn muốn nhắc tới Hoàng Trung là lão Hổ Tướng trong Ngũ Hổ Tây Thục! Công lao của ông vô số kể, nhưng phải nói đến trận trên núi Định Quân, Hoàng Trung đã một đao chém chết Hạ Hầu Uyên. Dù tuổi già nhưng sức không yếu chút nào phải không~

 Ngoài khả năng cận chiến với trường đao thì thật ra cung thuật mới là thứ làm nên sự nổi tiếng của lão. Vì vậy trong Ngọa Long Truyện, Hoàng Trung sẽ được tái ngộ với các Chúa Công là Hãn Tướng (DPS) thuộc chủng Cung binh và có độ hiếm (Thẻ Cam) SSR!

Chỉ Số Thuộc Tính

  • Chiến Lực: tối đa 54394
  • HP: tối đa 12344
  • Công (vật): tối đa 902 – ngang hàng với Chiến Thần Lã Bố!

Chi Tiết Kỹ Năng: “Bách Bộ Xuyên Dương”

  • Hoàng Trung dũng khí ngất trời, tăng cho bản thân tối đa 826 võ lực, duy trì 5s
  • Đồng thời thi triển [Chính Xác] tăng cự ly công 1 lần trong suốt thời gian duy trì
  • Đồng thời thi triển [Đẩy Lùi] cho bản thân khả năng đẩy lùi khi công thường, trong suốt thời gian duy trì kỹ năng
  • Đồng thời thi triển [Gió Lốc] tăng tối đa 60% tốc công trong suốt thời gian duy trì kỹ năng
  • Đồng thời thi triển [Chí Mạng] tăng x2 tỷ lệ bạo kích trong suốt thời gian duy trì kỹ năng

 Đánh giá chung thì Hoàng Trung lão tướng được sinh ra để trở thành chủ công sát thương cho bất kỳ đội hình nào. Bổ sung cho Hoàng Trung còn là Duyên “Thục Chiến Ý”, “Dũng Chiến Tướng” “Cung Binh Chiến Hồn” giúp tăng tương đối chỉ số trong các đội hình full quân Thục, full quân vật lý hoặc full Cung binh. Tuy nhiên điều giúp Hoàng Trung được đánh giá cao trong phiên bản này là Duyên “Ngũ Hổ Thượng Tướng”; với đội hình Ngũ Hổ nổi tiếng, vai trò của ông cũng như Mã Siêu được đẩy lên mức quan trọng nhất khi là 2 tướng chịu trách nhiệm sát thương chính.

 Điểm yếu của Hoàng Trung theo Thuyền nhi có lẽ chỉ là khá hiếm và cũng khó chọn đội hình ăn ý. Tuy nhiên, tiểu nữ cũng tin với tài đức của Chúa Công thì mọi việc đều sẽ rất đơn giản phải không!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ