Tải Game

⫷ BẢN TIN UPDATE ⫸ TẢ TỪ XUẤT SƠN

25/02/2019

⫷ BẢN TIN UPDATE ⫸ TẢ TỪ XUẤT SƠN

Thời Gian: Dự kiến trong thời gian ngắn tới

【Update Tính Năng - Hoạt Động】

 • Cập nhật Lộ Trình Đoạt Soái: Chi tiết xem thêm tại đây.
 • Mở giới hạn ô chứa Tướng: Tăng giới hạn từ 500 → 800
 • Điều chỉnh Boss TG: Điều chỉnh các hạn mức sát thương để nhận thưởng.
 • Gộp Server: Gộp cụm Server 1 (S1-S4). Chi tiết xem thêm tại đây.

【Update Tướng】

 • Update Thần Tướng Tả Từ SSR - Tiên nhân xuất sơn!

【Thay đổi Tướng】

 • Chỉnh sửa Skill: Sửa kỹ năng Tôn Kiên: Từ giờ dù Tôn Kiên bị đánh bại thì buff Trí Lực/Võ Lực trên đồng đội vẫn tồn tại
 • Thêm Trận hình Duyên mới [Loạn Thế Thiên Hạ] - 5 tướng ra trận trong đó có Trương Giác, Lữ Bố, Mị Điêu Thuyền:

- Tốc độ công: +15%

- Xuyên vật lý: +10

- Xuyên phép: +10

- Toàn bộ tướng nhận kỹ năng bị động Phục Thù: khi HP bản thân dưới 30% sẽ vào trạng thái Phục thù, công thường sẽ phán đoán mục tiêu. Nếu HP hiện tại của mục tiêu lớn hơn HP bản thân, có 32% xác suất tráo đổi HP hai bên, sau khi tráo đổi, HP không thể vượt quá giới hạn HP bản thân, kỹ năng này không có tác dụng với Boss.

 

 • Thêm Trận hình Duyên mới [Song Kiều Đồng Tâm] - 5 tướng ra trận trong đó có Mị Tiểu Kiều, Mị Đại Kiều

- Xuyên vật lý: + 20

- Xuyên phép: + 20

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Song Sinh: Khi Mị Đại Kiều - Mị Tiểu Kiều cùng ra trận và còn sống, tất cả đội quân bên ta nhận miễn giảm sát thương = Cấp sao tướng*2.4

 

【Fix Lỗi】

 • Sửa lỗi đúc hồn 50 không gây sát thương của Dũng Tướng.
 • Sửa lỗi Thành Trống trong Bát Môn.
 • Sửa tên 1 Tướng (tím) từ Tư Mã Ý → Tư Mã Huy

【Giao diện】

 • Tết Nguyên Đán đã kết thúc, giờ là lúc Ngọa Long Truyện trở về như cũ.

【Ưu hóa khác】

 • Tên Tướng trong trận giờ sẽ hiển thị rõ ràng hơn.
 • Thêm nút nhận nhanh quà trong Hòm Thư.
 • Tối ưu giao diện Chat: Thêm thông tin nhân vật + thời gian chat + Cỡ chữ hiển thị dễ đọc hơn.

 

Chúc Chúa công có nhưng trải nghiệm tuyệt vời, đắm mình trong đỉnh cao chiến thuật!
BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ