Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE: HÙNG BANG TRANH BÁ

23/01/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE: HÙNG BANG TRANH BÁ

 

Thời gian:

 • Dự kiến từ 11:00 thứ 4 ngày 23/01 - 18:00 ngày 23/01

Nội dung: Ngọa Long Truyện chính thức tiến hành nâng cấp phiên bản Big Update tháng 1: Hùng Bang Tranh Bá. Chúa Công có thể xem chi tiết

 • Update Bang Chiến Liên Server
 • Update Mỹ Nhân Khuynh Quốc: Bộ 3 Mị Tướng
 • Update bộ Trang Bị Nguyên Đán
 • Thay đổi Tướng
 • Cập nhật Boss Bang (Anh Kiệt Truyện)
 • Fix Lỗi
 • Cập nhật giao diện
 • Tối ưu hóa game

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

 • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
 • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ