Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE NGÀY 08/07

05/07/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE NGÀY 08/07

 

I/ Thời Gian:

  • Dự kiến từ 10:00 tới 18:00 thứ 2 ngày 08/07
  • Khai mở Soái Tổng: Mở lại vào 23:30 thứ 2 ngày 08/07

 

II/ Nội Dung Cập Nhật:

【Cập Nhật Tính năng/Vật Phẩm】

Cập nhật tính năng MỚI Nuôi Dưỡng Binh Chủng: Xem chi tiết tại [LINK]

 

【Cập Nhật Tướng】

Cập nhật Tướng SSR Tào Phi : TIÊU ĐIỂM TƯỚNG TÀO PHI

Cập nhật Tướng SSR Hoàng Thừa Ngạn : TIÊU ĐIỂM TƯỚNG HOÀNG THỪA NGẠN

 

Bổ sung Duyên Phận Thục Tương Nhất GiaRa trận 5 Tướng có Gia Cát Lượng, Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh.

- HP +10%

- Trí Lực +10%

- Xuyên phép +10

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Hộ Thuẫn: Vào trận các tướng nhận ngay hộ thuẫn bằng 8%HP tối đa.

 

Bổ sung Duyên Phận Tào Ngụy Tam KiệtRa trận 5 Tướng có Tào Tháo, Tào Phi và Tào Nhân.

- HP +10%

- Xuyên phép +10

- Xuyên giáp +10

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Giải Ưu: Phản lại 13% sát thương phép phải chịu cho người tấn công. (Hoạt động như Phản Đòn, cộng dồn được với Phản Đòn)

 

III/ Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù  tới Chúa Công

IV/ Lưu Ý frown

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

 

Chúc Chúa công có nhưng trải nghiệm tuyệt vời, đắm mình trong đỉnh cao chiến thuật!
BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ