Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 10/05

09/05/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 10/05

Thời gian:

  • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 10/05 - 18:00 ngày 10/05 (GMT +7)

Nội dung:

  • QUAN TRỌNG: Gộp Server
  1. ​Gộp Server Cụm 5: S17+S18+S19+S20+S21
  2. Gộp Server Cụm 6: S22+S23+S24+S25+S26
  • Cập nhật Tướng mới: Tuân Du (SSR) - [LINK]
  • Bổ sung Trận Hình mới: Phong Vân - Ra trận 5 tướng trong đó có Tuân Du, Quách Gia & Hạ Hầu Đôn

- HP +5%

- Thủ Vật Lý +25

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Thích Giáp: Phản lại 15% sát thương vật lý phải chịu cho người tấn công.

  • Cập nhật khác: Thêm Đồng và phần thưởng có thể nhận được trong Rương Kiếm Các. Các mốc: 2000/3000/5000
  • Tối ưu hóa game

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ