Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE NGÀY 26/04

25/04/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ BIG UPDATE NGÀY 26/04

Thời gian:

 • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 26/04 - 18:00 ngày 26/04

Nội dung: LINK

 • QUAN TRỌNG: Gộp Server
 1. ​Gộp Server Cụm 2: S5+S6+S7+S8
 2. Gộp Server Cụm 3: S9+10+S11+S12
 3. Gộp Server Cụm 4: S13+S14+S15+S16
 • Thần Tướng 5 Sao: Xem chi tiết tại đây
 • Tính năng MỚI: Chuyển Hóa Thẻ
 • Fix Lỗi
 • Tối ưu hóa game

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

 • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
 • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ