Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ MÁY CHỦ ĐỘT XUẤT

25/12/2018

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT

Thời gian:

  • Dự kiến 12:00 thứ 3 ngày 25/12 - 18:00 ngày 25/12

Nội dung: Nhận thấy Server đang hoạt động không ổn định, BQT xin thông báo thời gian bảo trì đột xuất trong ngày hôm nay để tiến hành bảo trì nâng cấp máy chủ. Kính mong các Chúa Công thông cảm!

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ