Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ GAME NGÀY 08/08

07/08/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ GAME NGÀY 08/08

 

Thời gian:

  • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 08/08 - 11:00 ngày 08/08 (GMT +7)

Nội dung:

  • Reset chế độ Kiếm Các và Bát Môn

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ