Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 04/03

01/03/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 04/03

 

Thời gian:

  • Dự kiến từ 14:00 thứ 2 ngày 04/03 - 18:00 ngày 04/03

Nội dung: Ngọa Long Truyện chính thức tiến hành nâng cấp phiên bản. Chi tiết Chúa Công có thể xem tại đây.

  • Update tướng mới Tả Từ
  • Đoạt Soái: Cập nhật Lộ Trình Đoạt Soái: Chi tiết. Mở lại vào 23:30 thứ 2 ngày 04/03 GMT+7.
  • GVG: Mở lại vào thứ 7 ngày 09/03 GMT+7
  • Gộp 4 server với nhau là: S1 + S2 + S3 + S4. Lưu Ý: Trong ngày cập nhật các Server gộp sẽ không có sự kiện/hoạt động diễn ra. Chi tiết.
  • Sửa mốc sát thương để nhận thưởng trong Boss Thế Giới 
  • Reset lại toàn bộ Bát Môn và Kiếm Các.

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ