Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 12/04

11/04/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 12/04

 

Thời gian:

  • Dự kiến từ 11:00 thứ 6 ngày 12/04 - 16:00 ngày 12/04

Nội dung:

【Update Tướng】

  • Update Thần Tướng [SSR] Nam Hoa Tiên Nhân

【Thay đổi Tướng】

  • Khai Mở Trận Hình [Thiên Sư Liên Minh]: Ra trận 5 Tướng có Tả Từ & Nam Hoa Tiên Nhân

- HP +5%

- Trí Lực +15%

- Xuyên Phép +15

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Chú Mục: Công kỹ năng khiến địch lặng im 2s và xóa bỏ 1 số hiệu quả tăng lợi.

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ