Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 15/03

13/03/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 15/03

Thời gian:

  • Dự kiến từ 11:00 thứ 2 ngày 15/03 - 16:00 ngày 15/03

Nội dung:

  • Update tướng mới: Thần Tướng Cam Ninh.
  • Khai mở Duyên Phận: Mở Trận Hình [Khổ Nhục Kế] - Hoàng Cái, Chu Du, Cam Ninh
  • Chỉnh sửa Quà mùa giả Thao Trường: Thay đổi thưởng Mảnh Hoa Đà → Mảnh Hạ Hầu Đôn. Các phần thưởng khác vẫn giữ nguyên.
  • Chỉnh sửa Quà kích hoạt đồng thời Thẻ Tuần và Thẻ Tháng: Mảnh Triệu Vân*1Mảnh SSR*5, Mảnh Lữ Lạc*1Mảnh SR*5. Các phần thưởng khác vẫn giữ nguyên.

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ