Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 16/08

15/08/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 16/08

Thời gian:

  • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 16/08 - 15:00 ngày 16/08 (GMT +7)

Nội dung:

[Tăng Phúc Lợi Các Hoạt Động]

Bát Môn (Đợt 1): Lượt giới hạn sẽ tăng theo từng đợt. Đợt đầu tiên sẽ tăng lên gấp đôi số ải tức lên 96 ải. Ở những đợt tiếp theo sẽ tiếp tục tăng thêm ải giới hạn.
Giới hạn nhận thưởng vượt ải từ 48 → 96 ải.

Thẻ Tuần/ Thẻ Tháng: 

- Thẻ Tuần: Nhận mỗi ngày 120 → 300 Bạc 

- Thẻ Tháng: Nhận mỗi ngày 200 → 500 Bạc

- Kích Hoạt Cả 2 Thẻ Phúc Lợi: Mảnh SSR*5 + Mảnh SR*5 + Đồng*100.000 + Bạc*100 + Tinh Thiết*50

Thao Trường: Đổi thưởng mảnh Tướng từ Cam Ninh → Tả Từ

Thưởng Ký Danh:

Boss Thế Giới:

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ