Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 19/04

18/04/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 19/04

 

Thời gian:

  • Dự kiến từ 11:00 thứ 6 ngày 19/04 - 16:00 ngày 19/04

Nội dung:

【Update Tướng】

  • Update Thần Tướng [SSR] Lục Tốn

【Thay đổi Tướng】

  • Sửa mô tả kỹ năng Viên Thiệu: Từ buff cho Toàn QuânQuần Hùng
  • Sửa Tướng Từ Hoảng: Chuyển từ Tướng Trí Lực ⇒ Tướng Võ Lực
  • Khai Mở Trận Hình [Giang Đông Ngũ Kiệt]: Ra trận 5 Tướng có Chu Du, Tôn Kiên, Tôn Sách, Lục Tốn, Thái Sử Từ

- HP +10%

- Trí Lực +10%

- Võ Lực +10%

- Xuyên Phép +20

- Xuyên Vật Lý +20

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Nộ Hỏa: Chịu hiệu quả chí mạng hoặc HP thấp hơn 30% sẽ vào trạng thái Nộ Hỏa trong 3.0s (CD 20s). Trong thời gian duy trì hồi phục 23.5% HP tối đa.

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ