Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 19/07

18/07/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 19/07

Thời gian:

  • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 19/07 - 14:00 ngày 19/07 (GMT +7)

Nội dung:

[Cập Nhật Tính Năng]

Cập nhật 5 Sao - Ngũ Tinh (Nhị Thức): 

- Sau khi đat Nhất Thức & 5 Sao Tím, Tướng có thể đột phá và thức tỉnh một lần nữa lên Nhị Thức. Cách thức lên Nhị Thức lặp lại như khi lên Nhất Thức. Chúa Công có thể xem chi tiết tại đây.

- Khai mở Nhị Thức:

  • Cho phép tiếp tục tăng sao cho Tướng, tối đa 5 lần. 
  • Mỗi cấp sao (Nhị Thức) tăng giới hạn cấp độ Tướng: 10 cấp. Cấp độ tối đa ở Ngũ Tinh Nhị Thức: 245.
  • Tăng giới hạn ôn dưỡng thêm 10 cấp (Từ 20 lên 30).

[Sửa Lỗi]

  • Sửa lỗi kỹ năng của Lưu Bị đang giảm thời gian hồi chiêu không đúng so với miêu tả.

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ