Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 22/03

21/03/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 22/03

Thời gian:

  • Dự kiến từ 11:00 thứ 6 ngày 22/03 - 16:00 ngày 22/03

Nội dung:

【Update Tướng】

  • Update Thần Tướng [SSR] Tư Mã Ý  

【Thay đổi Tướng】

  • Khai Mở Trận Hình [Hổ Gầm Rồng Thét] - Ra trận 5 Tướng trong đó có Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý

- Thủ Vật +10

- Thủ Phép +10

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Trùng Sinh: 3 giây sau khi tử trận sẽ hồi sinh và hồi 12% HP

 

  • Khai Mở Trận Hình [Hổ Lang Uy Hùng] - Ra trận 5 Tướng trong đó có Tào Tháo, Hứa Chử, Tư Mã Ý

- HP +5%

- Thủ Phép +25

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Phản Xạ: Phản lại 15% sát thương Phép phải chịu cho người tấn công.

 

  • Khai Mở Trận Hình [Thiết Bích Liên Minh] - Ra trận 5 Tướng trong đó có Trương Phi, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn

- HP +10%

- Võ lực +5%

- Thủ Phép +5

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Tự Bạo: Khi tử trận khiến địch trong phạm vi xung quanh 25m chịu sát thương = Max HP (bản thân Tướng tử trận) *7.75% sát thương phép.

 

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ