Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 29/03

28/03/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 29/03

Thời gian:

  • Dự kiến từ 11:00 thứ 6 ngày 29/03 - 16:00 ngày 29/03

Nội dung:

【Update Tướng】

  • Update Thần Tướng [SSR] Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết

【Thay đổi Tướng】

  • Khai Mở Trận Hình [Chúa Giang Đông]

​- HP +10%

- Tốc độ công +10%

- Chính xác +20

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động [Trảm Nhanh]: Khi HP địch thấp hơn 10%, nhất kích tất sát! (Vô hiệu với Boss)

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

  • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
  • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ