Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 31/05

30/05/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 31/05

Thời gian:

 • Dự kiến từ 10:00 thứ 6 ngày 31/05 - 18:00 ngày 31/05 (GMT +7)

Nội dung:

 • QUAN TRỌNG: Gộp Server
 1. ​Gộp Server Cụm 7: S27+S28+S29+S30+S31
 2. Gộp Server Cụm 8: S32+S33+S34+S35+S36

 

 • Cập nhật Chi Viện Bang
 • Cập nhật Lệnh Võ Tướng
 • Cập nhật thưởng Bát Môn Kim Tỏa
 • Thay đổi thưởng Nhiệm vụ Núi Quặng II
 • Thay đổi thưởng PB Viên Môn Xạ Kích
 • Thay đổi thưởng Thao Trường

Quà đền bù: Sau thời gian bảo trì sẽ gửi quà đền bù tới Chúa Công

frownLưu Ý: 

 • Chúa Công xin vui lòng không cố gắng truy cập hoặc tiêu tài nguyên trong thời gian đó để tránh những RỦI RO.
 • Quá trình Bảo Trì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến

 

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ