Tải Game

⫷ THÔNG BÁO ⫸ CẬP NHẬT HOTFIX NGÀY 31/01

30/01/2019

⫷ THÔNG BÁO ⫸ CẬP NHẬT HOTFIX NGÀY 31/01

Thời gian:

  • Dự kiến từ 10:00 thứ 5 ngày 31/01

Nội dung: 

  • Ngọa Long Truyện sẽ chính thức tung bản HOTFIX tính năng Đúc Hồn của nhóm nghề Thuật Sĩ. Chúa Công có thể xem chi tiết thay đổi và quà đền bù tại đây.
  • Bên cạnh đó, Thời gian hồi chiêu (CD) của Tướng Vu Cát sẽ được trả lại về 9s.
  • Sửa đổi mô tả kỹ năng cấp Chân của Mị Tiểu Kiều: Phá hộ thuẩn của toàn thể địch => Cổ vũ toàn bộ tướng nữ bên mình, toàn bộ tướng nữ tăng % tốc độ công và công thường tăng thêm  sát thương vật lý, duy trì X giây.【Cổ vũ】[-]CD kỹ năng chủ động của toàn bộ tướng nữ bên mình lập tức giảm 1 giây
  • Sửa đổi mô tả kỹ năng của Lữ Lạc: Vung Phương Thiên Họa Kích, tăng % Võ Lực, kèm theo hút máu bằng % sát thương vật lý, duy trì X giây.【Tấn Lôi】[-]Tốc công tăng %, duy trì X giây

BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ