Tải Game

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG: NUÔI DƯỠNG BINH CHỦNG (ĐỢT 1)

20/09/2019

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG: NUÔI DƯỠNG BINH CHỦNG (ĐỢT 1)

 

I/ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG BINH CHỦNG

Tướng giỏi không được cầm quân, bất quá cũng chỉ như kẻ du đãng, nay đây mai đó vô định hướng. Thế mới nói, Binh hùng đi với Tướng mạnh là lẽ thường tình. Nuôi Dưỡng Binh Chủng là tính năng quan trọng trong Ngọa Long Truyện, cho phép người chơi mở khóa các bậc binh chủng cao hơn, thăng cấp, nuôi dưỡng & lựa chọn binh chủng cho từng Tướng ra trận. Binh Chủng bậc sau sở hữu chỉ số thuộc tính cao hơn bậc trước; đồng thời mỗi loại binh chủng cũng có sự phân nhánh, sở hữu những kỹ năng riêng biệt - độc nhất.

Tính Năng Nuôi Dưỡng Binh Chủng mang tới giải pháp tăng Lực Chiến mới (bên cạnh các tính năng cũ như Trang Bị, Đúc Hồn, Tẩy Luyện v.v..) trong quá trình trải nghiệm game, nổi bật lối chơi/chiến thuật của mỗi người, từ đó gia tăng chiều sâu Gameplay của Ngọa Long Truyện.

 

II/ PHÂN LOẠI - PHÂN BẬC BINH CHỦNG

Phân Loại Binh Chủng: Cung - Kỵ - Thương

Phân Bậc Binh Chủng: Mỗi hệ (loại) Binh có nhiều cấp bậc để khai mở, theo tuần tự từ bậc trước > bậc sau. Xem ảnh dưới đây:

Hệ Cung:

Hệ Kỵ:

Hệ Thương:

 

III/ MỞ KHÓA & THĂNG CẤP BINH CHỦNG

Mặc định: Khi chưa mở khóa bậc đầu tiên (bậc 1), binh chủng sẽ ở bậc Cơ Bản (bậc 0). 

Điều Kiện Mở Khóa Binh Chủng: 

 • Đã mở khóa bậc Binh Chủng cấp trước.
 • Cấp Binh Chủng bậc trước đạt tối đa.
 • Đủ nguyên liệu yêu cầu. Trong đó có những vật phẩm đặc biệt chỉ có thể mua tại Kho Vũ Khí (Xem mục CÔNG TRÌNH)

Thăng Cấp Binh Chủng: 

 • Sau khi mở khóa Binh Chủng sẽ có thể dùng nguyên liệu để thăng cấp Binh Chủng. Binh chủng cấp cao hơn sở hữu chỉ số thuộc tính cao hơn.
 • Binh Chủng bậc 1 có cấp độ cơ bản là Lv. 1.
 • Mỗi bậc binh chủng có giới hạn cấp tối đa.
 • Cấp ban đầu của Binh Chủng bậc sau là cấp cao nhất của Binh Chủng bậc trước.

Tài nguyên Quân Công : Một trong 3 nguyên liệu chính để thăng cấp Binh Chủng (Bên cạnh Đồng và Quân Hồn). Quân Công có thể nhận được khi tham gia chiến đấu trong Thao Trường.

 

IV/ ĐẶC TÍNH BINH CHỦNG

Binh Chủng bậc cao bao hàm kỹ năng Binh Chủng bậc thấp hơn tương ứng.

Mỗi hệ Binh Chủng ngoài cung cấp chỉ số thuộc tính còn có 4 loại kỹ năng/hiệu quả thêm (Xem chi tiết trong giao diện Doanh Trại > Binh Doanh):

 • Kỹ năng Hệ Binh: Hiệu quả riêng của hệ Binh này.
 • Kỹ năng Binh Trận: Hiệu quả riêng của Binh Trận này.
 • Kỹ năng Nhánh: CHƯA MỞ
 • Kỹ năng Võ Nghệ: CHƯA MỞ

frownLưu Ý: Cấp Binh Chủng không ảnh hưởng tới cấp Kỹ Năng của Binh Chủng.

 

V/ CÔNG TRÌNH

Tại giao diện chính, chọn mục Doanh Trại để vào Quân Doanh. Quân Doanh có 4 công trình:

 • Binh Doanh: Xem sơ đồ Binh Chủng và Mở khóa/Thăng cấp Binh Chủng.

 • Kho Vũ Khí: Nơi mua các vật phẩm đặc biệt để có thể mở khóa Binh Chủng. Một số vật phẩm yêu cầu đạt thành tựu nhất định mới có thể mua (Ví dụ: Khăn Vuông yêu cầu vượt tối thiểu 30 ải Bát Môn)

 • Doanh Huấn Luyện: CHƯA MỞ
 • Doanh Nghiên Cứu: CHƯA MỞ

 

VI/ TRƯNG DỤNG BINH CHỦNG

Các tướng đang trong Trận Hình có thể lựa chọn trưng dụng Binh Chủng. Mặc định Tướng trưng dụng Binh Chủng bậc 0.

Chỉ có thể trưng dụng Binh Chủng cùng hệ với Tướng (Ví dụ: Tào Tháo chỉ có thể trưng dụng hệ Kỵ)

Binh Chủng đã mở khóa sẽ nhận được Binh Phù tương ứng, trang bị binh phù để cầm quân ra trận!

 

BQT NGỌA LONG TRUYỆN
Trân Trọng
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ