Tải Game

[SERVER MỚI] Chuỗi phúc lợi ưu đãi: Tình Nghĩa Tam Anh (Từ S35)

01/03/2019

Chuỗi phúc lợi ưu đãi server mới: Tình Nghĩa Tam Anh (Từ S35)

 

1. Đoạt Bảo

Sử dụng 200 KNB cho mỗi lần mở để nhận được thưởng ngẫu nhiên. Mỗi lần mở sẽ được 10 điểm. Tích điểm đạt mốc và đạt TOP sẽ nhận thêm thưởng TOP sau khi kết thúc sự kiện. Tên Chúa Công nào hiện bên cạnh phần thưởng TOP thì kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng đó.

 • Có 3 điều kiện để nhận được thưởng TOP

- Đạt TOP
- Đạt điểm tối thiểu yêu cầu
- Hiện tên bên cạnh phần thưởng. 

 • Ví dụ: Trường Hợp cả 2 người chơi cùng đạt trên 400 điểm nhưng chưa đạt 500 điểm thì người nào có điểm cao hơn sẽ nhận được thưởng TOP 2. Người chơi còn lại sẽ bị đẩy xuống TOP 3.
 • Mỗi ngày sẽ có 1 lượt mở miễn phí.

 

2. Tích lũy Nạp 7 ngày Server mới

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server mới - Tính từ S25

Thời gian: Áp dụng trong 7 ngày khai mở Server mới.

Tích lũy nạp đủ mốc KNB trong vòng 7 ngày khai mở Server sẽ nhận được hàng ngàn ưu đãi lớn nhỏ:

3. Tích Tiêu mỗi ngày (Reset theo ngày)

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server mới - Tính từ S25

Thời gian: Áp dụng trong 7 ngày khai mở Server mới. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Trong 7 ngày khai mở Server, tích lũy tiêu KNB và Bạc chạm mốc sẽ nhận thưởng tương ứng. Sự kiện tích tiêu sẽ chia thành 3 Giai Đoạn (tính từ khi khai mở Server):

Giai đoạn 1: Ngày 1-2

Giai đoạn 2: Ngày 3-4

Giai đoạn 3: Ngày 5-7

4. Chiêu mộ Thần Tướng 7 ngày

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để tham gia Chiêu mộ Tướng nhé.

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server mới - Tính từ S25

Thời gian: Áp dụng trong 7 ngày khai mở Server mới.

 • Dùng KNB để chiêu mộ Tướng trong mục Hoạt Động sẽ rẻ hơn và chắc chắn nhận được Tướng theo các gói Ngụy - Thục - Ngô - Quần:

Túi Ngụy

 • Quay 4 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hứa Chử.
 • Quay 8 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tào Tháo.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hạ Hầu Đôn.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tuân Úc.

Túi Thục

 • Quay 4 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Triệu Vân.
 • Quay 8 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hoàng Trung.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Mã Siêu.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Phi.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Quan Vũ.

Túi Ngô

 • Quay 4 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tiểu Kiều.
 • Quay 8 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Thái Sử Từ.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tôn Kiên.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tôn Quyền.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Chu Du.

Túi Quần Hùng

 • Quay 4 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Trọng Cảnh.
 • Quay 8 lần gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hoa Đà.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Vu Cát.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Lữ Bố.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Giác.

5. Hái Lộc 7 ngày nhận ngàn KNB MIỄN PHÍ!

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server mới - Tính từ S25

Thời gian: Áp dụng trong 7 ngày khai mở Server mới. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Trong thời gian 7 ngày khai mở Server mới, Chúa Công sẽ có 1 lượt rút lộc mỗi ngày để nhận thật nhiều KNB miễn phí:

Số KNB nhận được (Ngẫu nhiên): 50 KNB - 100 KNB - 150 KNB - 200 KNB - 250 KNB - 300 KNB - 350 KNB

6. Phúc lợi Online & Quà Vượt Ải lần đầu

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server mới - Tính từ S25

Thời gian: Áp dụng trong 7 ngày khai mở Server mới. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Phúc lợi Online: Mỗi ngày khi đăng nhập và chơi đủ mốc thời gian sẽ nhận thêm những tài nguyên quý giá, giúp Chúa Công bước tiếp chuyến hành trình vĩ đại:

Quà Vượt ải lần đầu: Mỗi ngày Chúa Công chinh chiến các ải đặc biệt và đạt 3 Sao (Không tính Quét) sẽ được trao thưởng thêm nguồn tài nguyên dồi dào để bổ sung vào ngân khố:

Lưu Ý:

 • Chúa Công vui lòng vào mục Hoạt Động để nhận quà trước khi sang ngày mới.
 • Chúa Công cần nhận mốc online trước đó để tiếp tục tính thời gian online mốc sau (Đối với Phúc lợi Online)

 

7. Thẻ tuần, thẻ tháng nhận ngàn KNB ưu đãi

Điều kiện: Nhân vật đạt lv10 mở

Lưu ý: Google Play và Appstore In-App Purchase KHÔNG HỖ TRỢ THẺ PHÚC LỢI

Nạp đúng mệnh giá trong 1 lần nạp tại giao diện mua thẻ sẽ kích hoạt thẻ tương ứng (Xem hướng dẫn nạp thẻ tại đây)

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng Phúc Lợi (phía trên góc bên phải), mục Thẻ Phúc Lợi, chọn gói thẻ bạn mong muốn để mua. 

Thẻ tuần:

Nạp ĐÚNG 50.000 VNĐ để kích hoạt thẻ tuần, có hiệu lực 7 ngày

Ưu đãi thẻ tuần:
1. Kích hoạt thẻ tuần lần đầu tiên sẽ nhận 500 KNB (250 KNB của giá trị nạp và 250 KNB của X2 nạp đầu) và sau đó nhận thêm 120 Bạc mỗi ngày tại giao diện nhiệm vụ. Thẻ tuần có hiệu lực trong vòng 7 ngày. 
2. Không cộng dồn số ngày của thẻ tuần với nhau.
3. Kích hoạt thẻ tuần lần tiếp theo sau 7 ngày sẽ nhận ngay 250 KNB và  sau đó nhận 120 Bạc mỗi ngày tại giao diện nhiệm vụ.  
4. Có thể kích hoạt đồng thời cả thẻ tháng và thẻ tuần 

Thẻ tháng: 

Nạp ĐÚNG 100.000 VNĐ để kích hoạt thẻ tháng, có hiệu lực 30 ngày

Ưu đãi thẻ tháng:
1. Kích hoạt thẻ tháng lần đầu tiên sẽ nhận 1000 KNB (500 KNB của giá trị nạp và 500 KNB là của X2 nạp đầu) và sau đó nhận thêm 200 Bạc mỗi ngày tại giao diện nhiệm vụ. Thẻ tháng có hiệu lực trong vòng 30 ngày. 
2. Không cộng dồn số ngày của thẻ tháng với nhau
3. Kích hoạt thẻ tháng lần tiếp theo sau 30 ngày sẽ nhận ngay 500 KNB (giá trị nạp) và sau đó nhận 200 Bạc mỗi ngày tại giao nhiệm vụ.
4. Có thể kích hoạt đồng thời cả thẻ tháng và thẻ tuần

Kích hoạt cả thẻ tháng và thẻ tuần sẽ nhận được phần thưởng mỗi ngày bao gồm: Mảnh Triệu Vân*1 + Mảnh Lữ Lạc*1 + Đồng*100.000 + Bạc*100

 

8. Nạp đầu X2 KNB - Gói quà mỹ nhân Tiểu Kiều trị giá 2999 KNB

Điều kiện: Nhân vật đạt lv10 mở

X2 KNB tất cả các mốc nạp đầu và kích hoạt quà nạp đầu trị giá 2999 KNB (Xem hướng dẫn nạp thẻ tại đây)

Gói quà mỹ nhân Tiểu Kiều bao gồm: 

 • Tướng Tiểu Kiều với phẩm chất Cam
 • 50000 Quân Hồn.
 • 500000 Đồng

Khuyến mãi X2 KNB không bao gồm X2 điểm VIP hoặc X2 tích lũy của sự kiện tích nạp.  

VD: Sau khi nạp thẻ mốc 2 triệu lần đầu sẽ nhận X2 KNB, nạp tiếp mốc 1 triệu lần đầu tiên cũng nhận được X2 KNB mốc 1 triệu

Tại giao diện chính, chọn mục Hoạt Động ở góc dưới màn hình.

Chọn mục Thưởng Nạp và tiến hành nạp tiền, nhận gói quà nạp đầu.

9. Quỹ Đầu Tư bỏ 1 lợi 10. Đầu tư siêu nhỏ - siêu lợi nhuận

Các Chúa Công có thể mua quỹ trưởng thành với giá 1000 KNB, nhân vật đạt cấp có thể nhận gói quà trưởng thành tương ứng (Cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60)

Đặc biệt mỗi lượt mua Quỹ Đầu Tư sẽ tích lũy điểm trao thưởng cho toàn Server. Người mua càng nhiều - Thưởng càng to!

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng "Phúc Lợi" (phía trên góc bên phải) và chọn mục "Quỹ Đầu Tư" để tiến hành mua Quỹ và nhận quà

9.1 Phúc lợi Server mới trong 30 ngày nhận 100 mảnh Lệnh Thần Tướng và 6000 Bạc

Mỗi ngày đăng nhập đều nhận được phần thưởng, ngày 2 nhận Trương Liêu, ngày 7 nhận Điển Vi, cùng rất nhiều mảnh tướng xịn khác

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng "Phúc Lợi" (phía trên góc bên phải) và chọn mục "Quà Server Mới" để nhận thưởng theo tiến trình đăng nhập nhé!

9.2 Quà Kết Bạn - Thêm bạn thêm tài lộc

Mỗi lần thêm 1 bạn sẽ tích điểm, đủ điểm sẽ có thể nhận phần quà tương ứng theo mỗi mức.

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng "Phúc Lợi" (phía trên góc bên phải) và chọn mục "Quà Kết Bạn" để nhận thưởng theo tiến trình kết bạn

9.3 Quà ký danh 7 ngày

Đăng nhập và kí danh mỗi ngày đều đặn để nhận thưởng ký danh, nhận hàng ngàn Đồng, Bạc và Quân Hồn.

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng "Phúc Lợi" (phía trên góc bên phải) và chọn mục "Ký Danh" để nhận thưởng theo tiến trình đăng nhập nhé!

9.4 Quà Lên Cấp - Chăm cày nhận thưởng lớn!

Thưởng đăng nhập 7 ngày, tặng Chiến Tướng và Thần Binh Giáng Thế

Tại giao diện chính, Chúa Công chọn biểu tượng "Quà Cấp" (phía dưới biểu tượng nhân vật của bạn) và tiến hành nhận thưởng theo cấp độ đạt được

Mỗi lần đạt một mốc cấp độ nhất định sẽ nhận rất rất nhiều phần quà hấp dẫn: Hàng vạn Đồng, Bạc cùng Đan Tăng Bậc và vô số thẻ Tướng phẩm chất hiếm, cùng rất nhiều phần quà giá trị nữa.

 

Các Chúa Công đừng bỏ lỡ ưu đãi vô cùng hấp dẫn này nhé~
BQT Ngọa Long Truyện
Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ