Tải Game

Đặc sắc: Binh chủng tương khắc

07/11/2018

Hệ Thống Binh Chủng <Tương Sinh Tương Khắc>

Lão Tử từng viết: “Trời Đất sinh ra muôn vật, cây cỏ, chim muông, nhân loại, không phải cốt để chúng ăn thịt nhau mà các sinh vật đều khắc chế lẫn nhau, nuôi dưỡng nhau, bổ trợ nhau để cùng tồn tại.” Các binh chủng trong Ngọa Long Truyện cũng vậy, với ba binh chủng như ba thái cực tương sinh tương khắc, xung đột với nhau nhưng cũng bổ trợ cho nhau khỏi những khiếm khuyết.

 

 

Kỵ Binh <Tả xung hữu đột>

  • Kỵ binh sở hữu tốc độ kinh hồn, thường được dùng với vai trò làm quân tiên phong hộ tống, vu hồi (đánh sườn địch), dẫn dụ, bọc hậu.
  • Kỵ binh khắc chế Cung binh, nhưng bị Thương binh khắc chế.

 

Thương Binh <Trời sinh thần lực>

  • Thương binh chậm chạp nhưng mạnh mẽ, bất động như sơn, thường giữ nhiệm vụ đứng ở tuyến trên hai mặt giáp công với địch.
  • Thương binh dũng mãnh có thể xé toạc đội hình Kỵ binh đang lao đến, nhưng cũng rất dễ bị tiêu diệt bởi Cung binh ở tầm xa.

 

Cung Binh <Bách bộ xuyên dương>

  • Cung binh lấy tầm xa làm lợi thế, tiên phát chế nhân, là quân bài chủ lực trong những trận hỗn chiến.
  • Cung binh dễ dàng “dọn dẹp” Thương binh, nhưng lại bị áp đảo bởi tốc độ của Kỵ binh

 

Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, Chúa Công nhớ để ý sự tương sinh tương khắc này để sắp đặt đội hình phù hợp trước khi vào trận nhé!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ