Tải Game

Đặc sắc: Cẩm nang mưu kế

07/11/2018

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù tinh thông võ học nhưng nếu không tường binh pháp thì cũng chỉ là “Hữu Dũng Vô Mưu”. Nuôi quân ba năm dụng binh trong một khắc! Để có thể thống nhất thiên hạ trong Ngọa Long Truyện, Chúa Công không chỉ cần những tướng tài mà còn cần biết sử dụng Cẩm Nang Mưu Kế một cách đúng lúc.

Sơ Lược Tính Năng

Các cẩm nang mưu kế có thể nhận được từ chức năng Bái kiến quân sư hoặc đổi điểm danh vọng từ shop Võ Đài. Chúa Công có thể quản lý số lượng cẩm nang trong túi đồ/đồ tiêu hao
Mỗi đội quân trong trận hình đều có thể tùy biến bằng cẩm nang mưu kế, thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Chúa công có thể tùy biến cẩm nang trong tính năng Trận hình hoặc trước khi bắt đầu trận.

Cẩm Nang Mưu Kế <Thiên Biến Vạn Hóa>

Trong phiên bản ra mắt Ngọa Long Truyện sẽ chỉ có 9 loại cẩm nang mưu kế, 10 loại còn lại sẽ được cập nhật dần trong thời gian tới nhé Chúa Công <3 Tuy nhiên 9 túi cẩm nang này cũng đủ sức giúp Chúa Công chiến ngon game nha:

~ Cẩm Nang thứ nhất: <Cố Thủ Không Ra> (Thủ) - Quyết thủ thành, không chủ động đánh.
~ Cẩm Nang thứ hai: <Tấn Công Điểm Yếu> (Nhược) - Công Đội có HP thấp nhất bên địch.
~ Cẩm Nang thứ ba: <Lôi Kéo Địch> (Dụ) - Khi có địch tấn công sẽ tự rút lui.
~ Cẩm Nang thứ tư: <Bảo Vệ Kẻ Yếu> (Hộ) - Bảo vệ đội ít Hp nhất. Địch dám đến > Chém.
~ Cẩm Nang thứ năm: <Ra Tay Đánh Sau> (Đãi) - Chờ kẻ địch sơ hở, công đội mạnh nhất bên địch.
~ Cẩm Nang thứ sáu: <Ứng Biến> (Linh) - Cùng địch giao chiến, hết 1/2HP sẽ rút lui.
~ Cẩm Nang thứ bảy: <Tấn Công Từ Cánh> (Vi) - Tân công bên cánh quân địch.
~ Cẩm Nang thứ tám: <Cắt Cứu Viện Địch> (Đoạn) - Diệt ngay quân Y, ngăn chặn hồi phục.
~ Cẩm Nang thứ chín: <Khắc Chế> (Khắc) - Ưu tiên mục tiêu bị khắc chế.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ