Tải Game

Đặc Sắc: Tính Năng Phụ Bản Bang Hội

21/12/2018

Đặc Sắc: Tính Năng Phụ Bản Bang Hội

【Thời gian mở Phó Bản】

 • Các ngày thứ 3,5,7 mỗi tuần sẽ có thể mở Phó Bản Bang.
 • Thời gian mở Phó Bản: Mặc định 20:00 sẽ mở Phó Bản, tuy nhiên Bang chủ có thể dựa vào tình trạng Bang để điều chỉnh thời gian mở Phó Bản, trước khi mở có thể thông qua Mộ Binh để tăng sức mạnh chiến đấu của thành viên trong Phó Bản.
 • Phó Bản kéo dài 30 phút. Bang chủ hoặc quan viên cần mở Phó Bản trước, sau đó thành viên mới có thể tham gia Phó Bản. 

【Độ khó Phó Bản】

 • Độ khó Thường: Cấp Bang 2 đến 4 
 • Độ khó Khó: Cấp Bang 5 đến 7
 • Độ khó Ác Mộng: Cấp Bang 8 đến 10 

frownĐộ khó càng cao, cơ hội Rương Quân Đoàn mở ra phần thưởng giá trị cao càng cao.

【Chiến đấu Phó Bản】

 • Mỗi lần kết thúc chiến đấu, đội hình ra trận cần 90s nghỉ ngơi, sau đó mới có thể tiếp tục chiến đấu.

【Kiến trúc Phó Bản】

 • Ải: Quân đoàn cần vượt ải mới có thể tiếp tục.
 • Cứ điểm: Quân đoàn có thể chiếm cứ điểm và nhận 2 buff chiến trường, 5 phút sau khi chiếm lĩnh, nếu bị quân địch chiếm lĩnh và xây dựng kiến trúc mới, hiệu quả buff sẽ biến mất. Buff giống nhau có thể cộng
 • Cổng thành chính: Quân đoàn cần phải vượt qua cổng thành chính trước khi vào nội thành.
 • Phủ thống soái: Sau khi công phá nhận được đặc tính thành.

【Đặc tính Thành】

 • Nhận được sau khi công phá Phủ Thống Soái, toàn thể thành viên Bang có thể nhận phúc lợi đặc tính Thành. Đặc tính Thành sẽ duy trì liên tục cho đến khi mở Phó Bản lần sau.

【Thưởng Phó Bản】

Sau khi Bang hoàn thành Phó Bản sẽ trao phần thưởng theo độ khó của Phó Bản, phát thưởng điểm quân đoàn và điểm cá nhân dưới dạng Rương quân đoàn. Nếu Phó Bản được kết thúc bằng cách chiếm giữ Phủ Thống Soái, Bang sẽ có được nhận thêm đặc điểm chỉ định của của thành.

Đánh giá Quân Đoàn: Quyết định loại Rương nhận được, đánh giá càng cao, Rương nhận được có giá trị càng cao.

 • Tổng chiến lực Quân Đoàn: Chiến công của toàn thể thành viên Quân Đoàn sẽ chuyển thành tích điểm Quân Đoàn với tỷ lệ 1:1
 • Bằng hữu tham chiến: Cứ có một bằng hữu tham chiến sẽ tăng 200 tích điểm Quân Đoàn
 • Chiếm Phủ Thống Soái trước: Trước khi PB kết thúc, nếu chiếm lĩnh Phủ Thống Soái trước, mỗi một phút sẽ nhận được 15000 tích điểm Quân Đoàn
 • Vượt ải: Mỗi ải vượt qua sẽ nhận được 30000 tích điểm quân đoàn

Đánh giá cá nhân: Quyết định số lượng rương cá nhân nhận được. XH 1-3 nhận được 5 Rương; XH 4-6 nhận 4 Rương; XH 7-10 nhận 3 Rương; XH 11-20 nhận 2 rương; XH 21 trở đi nhận 1 Rương

 • Tiêu chuẩn cá nhân nhận chiến công
 • Chiến đấu: Cơ bản 50 chiến công/ trận đấu
 • Tấn công cổng thành: Chiến công nhận được = sát thương gây ra/tổng HP quân trấn thủ * 200
 • Đánh bại binh lính: Nhận 1000 chiến công
 • Đánh bại tướng: Nhận 5500 chiến công
 • Đánh bại soái: Nhận 130000 chiến công
 • Phá ải: Nhận 5000 chiến công
 • Chiếm lĩnh cứ điểm: Nhận 5000 chiến công
 • Phá cổng thành chính: Nhận 30000 chiến công
 • Chiến Phủ Thống Soái: Nhận 100000 chiến công

Đánh giá tham chiến:  

 • Dựa vào chiến công của bằng hữu có chiến công để XH trao thưởng: Mỗi đánh giá chia cho 20% tổng số người tham chiến, phát thưởng từ trên xuống dưới.

Độ khó Phó Bản:

 • Quyết định tỷ lệ mở Rương nhận được vật phẩm giá trị cao, độ khó càng cao, tỷ lệ nhận được vật phẩm có giá trị lớn càng cao. Độ khó Thường tương ứng Rương 1 sao, mức Khó tương ứng Rương 2 sao, mức Ác Mộng tương ứng Rương 3 sao.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ