Tải Game

[ĐOẠT SOÁI MÙA X] MỞ BÁO DANH HỒI 2: VƯƠNG GIẢ TRANH BÁ

12/11/2019

 

[ĐOẠT SOÁI MÙA X] MỞ BÁO DANH HỒI 2: VƯƠNG GIẢ TRANH BÁ

 

Thời gian: Mở báo danh từ 23:30 ngày 12/11

Chi Tiết Bảng Đấu Đoạt Soái Hồi 2:
- Bảng 1:
S5-S8 & S32-S36
​- Bảng 2: S1-S4 & S9-S12
​- Bảng 3: S13-S16 & S17-S21
​- Bảng 4: S22-S26 & S27-S31
​- Bảng 5: S37-S40
​- Bảng 6: S41

Tiêu Chí Tham Gia:

- Bảng 1-4: Mỗi Server lấy 16 người chơi (TOP 10 Thao Trường kỳ gần nhất & 6 slot Đấu Giá)
- Bảng 5: Mỗi Server lấy 8 người chơi (TOP 5 Thao Trường kỳ gần nhất & 3 slot Đấu Giá)
- Bảng 6: Chỉ có S41 lên sẽ lấy 32 slot ( 10 slot từ thao trường và 22 slot từ Đấu Giá ). 

Tiêu Chí Tuyển Chọn Người Chơi Tham Gia Soái Tổng (Hồi 3) - 21 Slot

- Bảng 1-4: Mỗi Bảng chọn 4 người chơi có thành tích cao nhất.
​- Bảng 5: Chọn 3 người chơi có thành tích cao nhất.
​- Bảng 6: Chọn 2 người chơi có thành tích cao nhất.

 

Chúc Chúa Công sớm ngày định đoạt thiên hạ trong tay!

BQT Ngọa Long Truyện
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ