Tải Game

[HOT][S1-S24] Chuỗi Ưu đãi MỚI: Phúc Bất Trùng Lai

09/01/2019

Chuỗi Ưu đãi: Phúc Bất Trùng Lai 

(S1-S24)

 

*Chú ý: Chúa công đạt cấp 10 sẽ có tính năng Nạp Thẻ và Nhập Giftcode.
Vui lòng xem hướng dẫn Nạp Thẻ tại đây: [LINK]
và hướng dẫn Nhập Giftcode tại đây: [LINK]

 

1. Tích Nạp trong ngày - Nạp đầu mỗi ngày (Reset theo ngày)

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S24 ( S24 chạy từ ngày 11/01 và chạy từ ngày 1 đến ngày 3 )

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 10/01 đến 23:59 ngày 13/01. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Tích Nạp mỗi ngày chạm Mốc sẽ nhận hàng vạn tài nguyên quý giá:

Nạp đầu mỗi ngày: Bên cạnh đó, Chúa Công Nạp lần đầu mỗi ngày với bất kỳ mệnh giá nào cũng sẽ nhận thêm phần quà tri ân: Tinh Thiết*100 + Kim Cương Sa*20 + Tinh Vân Thạch*1 + Quà ngẫu nhiên

2. Tích lũy Nạp 4 ngày

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S24 ( S24 chạy từ ngày 11/01 )

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 10/01 đến 23:59 ngày 13/01.

Tích lũy nạp đủ mốc KNB trong vòng 4 ngày Sự kiện sẽ nhận được hàng ngàn ưu đãi lớn nhỏ:

 

3. Tích Tiêu mỗi ngày (Reset theo ngày)

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để kiểm tra tiến độ và nhận quà nhé

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S24 ( S24 chạy từ ngày 11/01 )

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 10/01 đến 23:59 ngày 13/01. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Trong 4 ngày Sự kiện, tích lũy tiêu KNB chạm mốc sẽ nhận thưởng tương ứng. Tiêu càng nhiều - Thưởng càng lớn:

 

 

4. Chiêu mộ Thần Tướng 4 ngày

frownChúa Công hãy chọn mục Hoạt Động để tham gia Chiêu mộ Tướng nhé.

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S24

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 10/01 đến 23:59 ngày 13/01.

 • Dùng KNB để chiêu mộ Tướng trong mục Hoạt Động sẽ rẻ hơn và chắc chắn nhận được Tướng theo các gói Ngụy - Thục - Ngô - Quần:

Túi Ngụy

 • Quay 4 lần gói 10 lần (2200 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hứa Chử.
 • Quay 8 lần gói 10 lần (2200 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tào Tháo.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần (2200 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hạ Hầu Đôn.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần (2200 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tuân Úc.

Túi Thục

 • Quay 4 lần gói 10 lần (2500 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Triệu Vân.
 • Quay 8 lần gói 10 lần (2500 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hoàng Trung.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần (2500 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Mã Siêu.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần (2500 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Phi.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần (2500 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Quan Vũ.

Túi Ngô

 • Quay 4 lần gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tiểu Kiều.
 • Quay 8 lần gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Thái Sử Từ.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tôn Kiên.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Tôn Quyền.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Chu Du.

Túi Quần Hùng

 • Quay 4 lần gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Trọng Cảnh.
 • Quay 8 lần gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Hoa Đà.
 • Quay 12 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Vu Cát.
 • Quay 16 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Lữ Bố.
 • Quay 20 lần Gói 10 lần (2000 KNB) sẽ chắc chắn nhận thêm tướng Trương Giác.

 

Các Chúa Công đừng bỏ lỡ ưu đãi vô cùng hấp dẫn này nhé~

BQT Ngọa Long Truyện

Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ