Tải Game

[HOT] Nạp Hoàn Nạp từ 25/07 - 28/07

25/07/2019

 

 

 

 

Vậy là Đoạt Soái vòng 1 sắp sửa bắt đầu tuyển chọn những Chúa Công tài năng nhất để vào vòng Soái Tổng. Để chào mừng cho Soái Vòng 1 Ngọa Long Truyện mang đến cho chư vị Chúa Công 1 sự kiện CỰC KỲ HẤP DẪN lần ĐẦU TIÊN diễn ra tại Ngọa Long Truyện. Đó chính là Event Nạp Hoàn Nạp

Phạm Vi: Áp dụng cho tất cả các Server

Thời gian: Từ 00:05 ngày 25/07 - 23:59 ngày 28/07. Sự kiện ĐƯỢC RESET hàng ngày vào lúc 0:00 

Chi tiết sự kiện như sau. 

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Chúa Công NẠP ĐƠN mốc 200.000 VNĐ sẽ được Ngọa Long Truyện nạp tiếp cho 100.000 VNĐ vào ngày hôm sau. 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Chúa Công NẠP ĐƠN mốc 500.000 VNĐ sẽ được Ngọa Long Truyện nạp tiếp cho 200.000 VNĐ vào ngày hôm sau.

  • Ví dụ vào ngày 25/07 Chúa Công Nạp Đơn 200.000 VNĐ thì ngày hôm sau tức 26/07 Chúa Công sẽ được Ngọa Long Truyện nạp vào nhân vật 100.000 VNĐ. Còn nếu Chúa Công Nạp Đơn 500.000 VNĐ thì ngày hôm sau Chúa Công sẽ được Ngọa Long Truyện nạp vào nhân vật 200.000 VNĐ. 
  • Đây là sự kiện Ưu Đãi duy nhất, cực kỳ có lợi và tiết kiếm cho Chúa Công để chào mừng Soái Vòng 1. 

frownLưu Ý:
- Mỗi ngày mỗi mốc được nhận nạp thêm 1 lần.

- Nạp hoàn lại cho Chúa Công sẽ được nạp vào ngày hôm sau vào đúng nhân vật đã nạp của Chúa Công. 
- Sự kiện chỉ tính khi nạp đơn, không tính cộng dồn. 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ