Tải Game

[S1-S36]Ưu Đãi Nạp Mới/Nạp Liên Tiếp

22/03/2019

[S1-S36]Ưu Đãi Nạp Mới/Nạp Liên Tiếp

 

 

1. Nạp Đơn

frownChúa Công hãy chọn mục Sự Kiện Nạp => Nạp Đơn ở giao diện chính

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 23/03 đến 23:59 ngày 25/03. Sự kiện RESET mỗi ngày lúc 00:00

Nạp đơn: Mỗi ngày Chúa Công nạp đơn đúng mệnh giá yêu cầu để nhận thưởng lớn. Chi tiết vui lòng tham khảo trong game

Lưu Ý: 
- Nạp đúng mệnh giá mới có thể nhận thưởng. Ví dụ mốc nạp yêu cầu nạp 100.000 VNĐ thì cần nạp ĐÚNG 100.000 VNĐ trong 1 lần nạp ( không hơn, không kém )để nhận thưởng

- Sự kiện CÓ CỘNG DỒN với các sự kiện nạp cũ khác như Tích nạp, Nạp Bất Kỳ. Ví dụ Chúa Công nạp đơn mốc 500.000 VNĐ thì vừa có thể nhận quà Nạp đơn cùng quà tích nạp mới, nạp liên tiếp, tích nạp, nạp ngày và nạp bất kỳ tương ứng mốc. 

2. Tích lũy Nạp Mới

frownChúa Công hãy chọn mục Sự Kiện Nạp => Tích Nạp ở giao diện chính

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 23/03 đến 23:59 ngày 25/03

Tích lũy nạp đủ mốc KNB để nhận thưởng lớn. Sự kiện có tính KNB Khuyến Mãi. Ví dụ mốc Tích Nạp Mới yêu cầu nạp 1000 KNB nếu Chúa Công nạp đầu mốc 500 KNB ( Tức là sẽ nhận được 1000 KNB ) thì sẽ nhận được thưởng mốc Tích Nạp Mới 1000 KNB. Thật là ưu đãi phải không Chúa Công.

Lưu Ý:

- Sự kiện CÓ CỘNG DỒN với các sự kiện nạp khác như Tích nạp, Nạp Bất Kỳ, Nạp đơn, Nạp Liên Tiếp. Ví dụ Chúa Công nạp 2500 KNB thì vừa có thể nhận quà tích nạp mới cùng tích nạp, nạp ngày và nạp bất kỳ tương ứng mốc. 

- Sự kiện có tính thêm KNB Khuyến Mãi để tính vào điểm sự kiện nhận mốc thưởng Tích Nạp Mới

 

3. Nạp Liên Tiếp

frownChúa Công hãy chọn mục Sự Kiện Nạp => Nạp Liên Tiếp ở giao diện chính

Phạm Vi: Áp dụng cho toàn bộ các server

Thời gian: Áp dụng từ 00:05 ngày 23/03 đến 23:59 ngày 25/03

Trong 3 ngày Sự kiện, tích lũy nạp 250 KNB mỗi ngày để nhận quả mỗi ngày và liên tiếp 2 hoặc 3 ngày để nhận thưởng nạp liên tiếp. 

 

Lưu Ý:

- Sự kiện CÓ CỘNG DỒN với các sự kiện nạp khác như Tích nạp, Nạp Bất Kỳ, Nạp Đơn, Tích Nạp Mới. 

- Sự kiện có tính thêm KNB Khuyến Mãi để tính vào điểm sự kiện nhận mốc thưởng Nạp Liên Tiếp

 

Các Chúa Công đừng bỏ lỡ ưu đãi vô cùng hấp dẫn này nhé~

BQT Ngọa Long Truyện

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ