Tải Game

[S1-S37]Tụ Bảo Bồn - Ưu Đãi Duy Nhất Ngày Cuối Tuần 07/04

07/04/2019

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S37

Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 07/04

Chỉ duy nhất ngày hôm nay (07/04), Chúa Công nạp ĐÚNG MỐC 1000 KNB sẽ nhận khuyến mãi 300% giá trị nạp!

 

frownLưu Ý:
- Sự kiện KHÔNG CỘNG DỒN với X2 Nạp đầu
- Nếu Chúa Công chưa từng nạp đầu mốc 1000 KNB thì khi nạp mốc đó hệ thống sẽ tính X2 nạp đầu trước. Để nhận ưu đãi 300% từ sự kiện cần nạp tiếp mốc đó.
Cụ thể: Chúa Công chưa từng nạp gói 1000 KNB. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp 1000 KNB, Chúa Công sẽ được X2 của nạp đầu trước ( nhận thêm 1000 KNB ). Và để nhận ưu đãi 300%  của sự kiện thì Chúa Công cần nạp tiếp gói 1000 KNB để nhận thêm KNB khuyến mãi từ sự kiện. 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ