Tải Game

[S1-S38]Tụ Bảo Bồn - Ưu Đãi 200% Duy Nhất Ngày 21/04

20/04/2019

Phạm Vi: Áp dụng cho các Server từ S1-S38

Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 21/04

Chỉ duy nhất ngày 21/04, Chúa Công nạp ĐÚNG MỐC 5000 KNB sẽ nhận khuyến mãi 200% giá trị nạp tức nhận thêm 10.000 KNB! Sự kiện chỉ nhận được 1 lần trong ngày.

 

frownLưu Ý:
- Sự kiện KHÔNG CỘNG DỒN với X2 Nạp đầu
- Nếu Chúa Công chưa từng nạp đầu mốc 5000 KNB thì khi nạp mốc đó hệ thống sẽ tính X2 nạp đầu trước. Để nhận ưu đãi 200% từ sự kiện cần nạp tiếp mốc đó.
Cụ thể: Chúa Công chưa từng nạp gói 5000 KNB. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp 5000 KNB, Chúa Công sẽ được X2 của nạp đầu trước ( nhận thêm 5000 KNB ). Và để nhận ưu đãi 200%  của sự kiện thì Chúa Công cần nạp tiếp gói 5000 KNB để nhận thêm KNB khuyến mãi từ sự kiện. 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ