Tải Game

[S1-S39] Tụ Bảo Bồn - Ưu Đãi 300% Duy Nhất Ngày 19/05

18/05/2019

Phạm Vi: Áp dụng cho tất cả các Server

Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 19/05

Chỉ duy nhất ngày 19/05, Chúa Công nạp ĐÚNG MỐC 1000 KNB sẽ nhận thêm khuyến mãi 300% giá trị nạp tức nhận thêm 3000 KNB! Sự kiện chỉ nhận được 1 lần trong ngày.

frownLưu Ý:
- Sự kiện KHÔNG CỘNG DỒN với X2 Nạp đầu
- Nếu Chúa Công chưa từng nạp đầu mốc 1000 KNB thì khi nạp mốc đó hệ thống sẽ tính X2 nạp đầu trước. Để nhận ưu đãi 300% từ sự kiện cần nạp tiếp mốc đó.
Cụ thể: Chúa Công chưa từng nạp gói 1000 KNB. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp 1000 KNB, Chúa Công sẽ được X2 của nạp đầu trước ( nhận thêm 1000 KNB ). Và để nhận ưu đãi 300%  của sự kiện thì Chúa Công cần nạp tiếp gói 1000 KNB để nhận thêm KNB khuyến mãi từ sự kiện. 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ