Tải Game

[THÔNG BÁO] Chi tiết BIG UPDATE tháng 1 - Hùng Bang Tranh Bá

17/01/2019

⫷ BẢN TIN UPDATE ⫸ BIG UPDATE - HÙNG BANG TRANH BÁ

 

【Update Tính Năng - Hoạt Động】

 • Update Bang Chiến Liên Server. Xem chi tiết tại đây.

【Update Tướng】

 • Update Bộ 3 tướng mới Mỹ Nữ Khuynh Quốc: Mị Điêu Thuyền - Mị Tiểu Kiều - Mị Đại Kiều

【Trang Bị Nguyên Đán】

 • Thêm 7 trang bị Tết với thuộc tính ban đầu nhiều hơn gấp đôi. Trang bị cũ ban đầu chỉ có 1 thuộc tính, trang bị Tết sẽ có 2 thuộc tính (Hiệu quả mỗi thuộc tính bằng 75% trang bị cũ)
 1. Pháo: Võ Lực 143 – Bạo Kích 86
 2. Đèn: Trúng 110 – Xuyên Giáp 102
 3. Hoa Mai: Trúng 110 – Xuyên Phép 102 
 4. Hoa Đào: Trí Lực 143 – Bạo Kích 86
 5. Thần Tài: Né 110 – Thủ Phép 102
 6. Lợn Vàng: Né 110 – Hộ Giáp 102
 7. Kỳ Lân: HP 3088 – Kháng bạo 86

【Thay Đổi Tướng】

 • Duyên Phó Tướng: Tướng Hoàng Trung bỏ Duyên phận Phó tướng với Lữ Bố → duyên Phó Tướng với Ngụy Diên để đúng với nguyên tác Tam Quốc.

 

 • Trận hình [Thương Binh Chiến Hồn]: Sửa mô tả trong Thư Viện

       5 Thương Binh ra trận, tăng thuộc tính cho toàn thể Thương Binh HP: +5% Kháng bạo: +25 Chính xác: +30

 

 • Trận hình [Chân Vạc] (Ra trận 5 tướng có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền sẽ kích hoạt trận hình):

- Tăng tỉ lệ kích hoạt Khiên Phản Kích từ 5% → 6.1%

 

 • Trận hình [Kết Nghia Vườn Đào] (Ra trận 5 tướng có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi): Sửa mô tả trong thư viện cho đúng thuộc tính

    5 tướng ra trận trong đó có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, tăng thuộc tính của toàn bộ tướng Võ lực: +10% Trí lực: +10% HP: +10% Toàn bộ tướng nhận kỹ năng bị động Tử Vực nhất thời tấn công tất cả địch trong phạm vi 30m, mỗi giây gây sát thương bằng 0.53% HP hiện tại *cấp sao tướng, kỹ năng này không có tác dụng với Boss

- Sát thương kỹ năng bị động Tử Vực tăng từ 0.5%0.53%

 

 • Trận hình [Ngũ Tử Lương Tướng] (Vu Cấm, Nhạc Tiến, Trương Cáp, Từ Hoảng, Trương Liêu): 

- Kỹ năng bị động Chiến Dũng: Công thường liên tục 1 mục tiêu, tăng võ lực liên tiếp → duy trì tăng Võ Lực, Trí Lực, và Bạo Kích.

- Mỗi lần công thường tăng 5.8% Võ Lực → duy trì Võ Lực và Trí Lực mỗi lần tăng 6.59%, Bạo Kích mỗi lần tăng 15

 

 • Trận hình [Tào Ngụy Nữ Tướng] (Vương Nguyên Cơ, Trương Xuân Hoa, Chân Cơ): 

- Kỹ năng bị động Khắc Kỵ: Tăng sát thương khi công thường Kỵ Binh từ 18%23%.

 

 • Trận hình [Ngụy Quốc Song Bích] (Đặng Ngải, Chung Hội):

- Kỹ năng bị động Xung Kích: Giảm xác suất gây choáng mục tiêu có HP cao hơn từ 22%21%.

- Thời gian làm choáng tăng từ 1s3s.

 

 • Trận hình [Giang Đông Song Mỹ] (Tiểu Kiều, Đại Kiều): Sửa mô tả thư viện cho đúng với thuộc tính

- 5 tướng ra trận trong đó có Đại Kiều, Tiểu Kiều, tăng thuộc tính của toàn bộ tướng Né: +20 Trí lực: +5% CD: -5%
Toàn bộ tướng nhận kỹ năng bị động Kính Khải khi bị công thường, nếu mục tiêu tấn công có HP lớn hơn bản thân có xác suất 10% nhận Phản Quang Trí Vong của Kính Khải (công thường không có sát thương), duy trì 1 giây, mỗi giây chỉ có hiệu lực 1 lần.

 

 • Trận hình [Trí Của Đông Ngô] (Trương Hoành, Lỗ Túc): Sửa mô tả thư viện cho đúng với thuộc tính

- 5 tướng ra trận trong đó có Lỗ Túc, Trương Hoành, tăng thuộc tính của toàn bộ tướng HP: +5% Bạo kích: +15 Toàn bộ tướng nhận kỹ năng bị động Cơ Trí tăng trí lực bằng Cấp tướng*0.6

【Update Boss Bang】

 • Thêm Boss Anh Kiệt Truyện: Trương Giác, Thái Sử Từ, Hứa Chử, Chu Du, Triệu Vân.

【Fix Lỗi】

 • Sửa lỗi kỹ năng bị động Trùng Sinh không hoạt động đúng như mô tả là sau 3s sẽ hồi sinh.
 • Sửa lỗi không nhận được thưởng trong xếp hạng trong Boss Bang.
 • Sửa lỗi Phụ Bản Bang không nhận được Rương Phụ Bản.

【Giao diện】

 • Thay ảnh Loading và Đăng Nhập với chủ đề Tết Nguyên Đán

【Ưu hóa khác】

 • Tăng chỉ số tiến bậc và chỉ số trang bị
 • Tăng thuộc tính đúc hồn
 • Ưu hóa và tăng độ khó các ải từ 41-45
 • Thay đổi giao diện ghép nguyên liệu trang bị
 • Thêm nút hiển thị thưởng nhận được trong Rương ở Bát Môn.
 • Thêm rương thưởng khi vượt ải lần đầu (Những người chơi đã vượt qua ải trước kia cũng có thể nhận được thưởng).
 • Giảm độ khó của Phụ Bản Bang.
 • Sửa lỗi skill Lữ Bố: Sửa lại cho đúng mô tả là gây sát thương cho địch trong 30m.
 • Sửa lại mô tả nơi kiếm đá tẩy luyện.
   

 

Chúc Chúa công có nhưng trải nghiệm tuyệt vời, đắm mình trong đỉnh cao chiến thuật!
BQT Ngọa Long Truyện,
Trân trọng.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ