Tải Game

[THÔNG BÁO] MỞ BÁO DANH ĐOẠT SOÁI

21/12/2019

 

[THÔNG BÁO] MỞ BÁO DANH ĐOẠT SOÁI

 

Thời gian: Mở báo danh từ 23:30 ngày 24/1

Chi Tiết Bảng Đấu Đoạt Soái Hồi 2:
- Bảng 1:
S5-S8 &  S27-S31
​- Bảng 2: S1-S4 & S9-S12
​- Bảng 3: S13-S16 & S17-S21
​- Bảng 4: S22-S26 & S32-S36
​- Bảng 5: S37-S40
​- Bảng 6: S41

Tiêu Chí Tham Gia:

- Bảng 1-4: Mỗi Server lấy 16 người chơi (TOP 10 Thao Trường kỳ gần nhất & 6 slot Đấu Giá)
- Bảng 5: Mỗi Server lấy 8 người chơi (TOP 5 Thao Trường kỳ gần nhất & 3 slot Đấu Giá)
- Bảng 6: Chỉ có S41 lên sẽ lấy 32 slot ( 10 slot từ thao trường và 22 slot từ Đấu Giá ). 

 

Chúc Chúa Công sớm ngày định đoạt thiên hạ trong tay!

BQT Ngọa Long Truyện
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ