Tải Game

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: LỤC TỐN

18/04/2019

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: LỤC TỐN

 "Trướng hầm bàn bạc việc binh đao,

Móc sẵn mồi thơm giật cá ngao.

Thao lược đua ganh trường tuấn kiệt,

Mới hay Lục Tốn cũng anh hào!"

 

Cách sở hữu: Chiêu mộ hoặc nhận từ sự kiện

Lục Tốn, tự Bá Ngôn, là một trong Ngũ Đại Đô Đốc của nhà Đông Ngô - bên cạnh Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông và con trai Lục Kháng sau này kế nghiệp - tài trí hơn người, hết lòng hết sức giữ vững bờ cõi Giang Đông. Chắc hẳn những người yêu Tam Quốc đều nhớ tới chiến tích vĩ đại nhất của ông là ở trận Di Lăng, đánh bại quân Thục Hán của Lưu Bị.

 Trong Ngọa Long Truyện, Lục Tốn là tướng Thích Khách thuộc binh chủng Kỵ binh và có phẩm chất (Thẻ Cam) SSR. Hãy cùng Thuyền Nhi lướt qua các thông tin cơ bản nhé:

 

Chỉ Số Thuộc Tính (Cơ Bản)

  • Lực Chiến: Tối đa 54394
  • HP: Tối đa 10854
  • Công Võ Lực (Vật Lý): Tối đa 591

Chi Tiết Kỹ Năng: “Hỏa Thiêu Liên Doanh” (CD: 15s)

  • Lục Tốn tiến tới đội địch có HP thấp nhất, dẫn lửa, khiến đội địch và các đồng đội bên cạnh mỗi giây chịu [1028 + 37%(Võ Lực)] sát thương thực trong 5 giây.
  • [Ẩn Thân] Trong thời gian duy trì kỹ năng, bản thân Lục Tốn vào trạng thái ẩn thân, không trở thành mục tiêu bị công thường và kỹ năng.

Kích Duyên Trận Hình

  • Ngô Chiến Ý
  • Kỵ Binh Chiến Hồn
  • Dũng Chiến Tướng
  • Giang Đông Ngũ Kiệt: Ra trận 5 Tướng có Chu Du, Tôn Kiên, Tôn Sách, Lục Tốn, Thái Sử Từ

- HP +10%

- Trí Lực +10%

- Võ Lực +10%

- Xuyên Phép +20

- Xuyên Vật Lý +20

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Nộ Hỏa: Chịu hiệu quả chí mạng hoặc HP thấp hơn 30% sẽ vào trạng thái Nộ Hỏa trong 3.0s (CD 20s). Trong thời gian duy trì hồi phục 23.5% HP tối đa.

Đội Hình Tham Khảo

1. Anh Hào Tụ Hội - Giang Đông Ngũ Kiệt!

2. Chân Vạc: Tào Tháo + Lưu Bị + Tôn Quyền + Chu Du/Lỗ Túc/Tư Mã Ý/Quan Vũ + Lục Tốn

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ