Tải Game

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TƯ MÃ Ý

21/03/2019

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TƯ MÃ Ý

 "Tam Quốc tận quy ư Tư Mã Ý"

 

Cách sở hữu: Chiêu mộ hoặc nhận từ sự kiện

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, là nhà quân sư đại tài, nhà chính trị lỗi lạc cuối thời Tam Quốc. Một kẻ biết thời thế, khi Tào Ngụy hùng mạnh thì theo Tào mà phục vụ hết lòng, phò tá đất nước. Từng bước từng bước thâu tóm lại quyền lực, tạo tiền đề cho con-cháu lật đổ ngôi vua, thống nhất Tam Quốc với triều đại mới: Tây Tấn

 Trong Ngọa Long Truyện, Tư Mã Ý là tướng Hậu Cần thuộc binh chủng Cung binh và có phẩm chất (Thẻ Cam) SSR. Hãy cùng Thuyền Nhi lướt qua các thông tin cơ bản nhé:

 

Chỉ Số Thuộc Tính (Cơ Bản)

 • Lực Chiến: Tối đa 54394
 • HP: Tối đa 9373
 • Công Trí Lực (Phép): Tối đa 346

Chi Tiết Kỹ Năng: “Lang Cố Kiên Trì” (Tính ở mức tối đa, tướng đạt 4 Sao)

 • Tư Mã Ý bảo vệ đồng đội, giúp tất cả đội quân bên ta nhận 1 hộ thuẫn hấp thụ 1108 sát thương và có 20% xác suất nhận Khiên Phản Kích, duy trì 5 giây.
 • [Khiên Phản Kích] Khi duy trì sẽ phản lại công kỹ năng chủ động và hiệu quả bất lợi cho người công (Bản thân không chịu sát thương và hiệu ứng xấu từ kỹ năng)
 • [Cường Hóa Hộ Thuẫn] Tất cả đội quân bên ta nhận thêm 1108 điểm hộ thuẫn nữa.
 • [Vô Cấu] Có 50% xác suất xóa bỏ hiệu ứng xấu cho đồng đội.

Kích Duyên Trận Hình

 • Ngụy Chiến Ý
 • Cung Binh Chiến Hồn
 • Trí Mưu Thần
 • Hổ Gầm Rồng Thét: Ra trận 5 Tướng có Gia Cát Lượng & Tư Mã Ý

- Thủ Vật +10

- Thủ Phép +10

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Trùng Sinh: 3 giây sau khi tử trận sẽ hồi sinh và hồi 12% HP

 • Hổ Lang Uy Hùng: Ra trận 5 Tướng có Tào Tháo, Hứa Chử, Tư Mã Ý

- HP +5%

- Thủ Phép +25

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Phản Xạ: Phản lại 15% sát thương Phép phải chịu cho người tấn công.

Đội Hình Tham Khảo

1. Team Phòng Thủ: [Chân Vạc] + Tư Mã Ý +  Hứa Chử/Gia Cát Lượng

2. Trí Công: Tư Mã Ý + Gia Cát Lượng + Tuân Úc/Bàng Thống + Hoa Đà + Lữ Mông

3. Mix: Tư Mã Ý + Mã Siêu/Trương Cáp  + Bàng Thống/Lữ Bố/Chu Du/Gia Cát Lượng (hoặc Tiểu Kiều/Mị Điêu Thuyền) + Lữ Mông + Hoa Đà/Lưu Bị/Quách G... (À chết chưa ra :))

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ