Tải Game

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TUÂN DU

09/05/2019

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TUÂN DU

Cách sở hữu: Chiêu mộ hoặc nhận từ sự kiện

Tuân Du, tự Công Đạt, là một mưu sĩ thuộc hàng xuất chúng thời Tam Quốc. Ông cùng chú của mình là Tuân Úc theo Tào Tháo, thay nhau làm đến chức Thượng Thư. Lời thật thường mất lòng, nhưng ông vẫn may hơn Tuân Úc vì bị giết khi phản đối Tào Tháo bỏ Hán lập Ngụy...

"Công Đạt luôn ngăn điều xấu không ngăn được thì không dừng" - Tào Tháo

 Trong Ngọa Long Truyện, Tuân Du là tướng Y Sĩ thuộc binh chủng Cung và có phẩm chất (Thẻ Cam) SSR. Hãy cùng Thuyền Nhi lướt qua các thông tin cơ bản nhé:

 

Chỉ Số Thuộc Tính (Cơ Bản)

  • Lực Chiến: Tối đa 54394
  • HP: Tối đa 12305
  • Công Võ Lực (Vật Lý): Tối đa 427

Chi Tiết Kỹ Năng: “Nuôi Binh Nghìn Ngày” (CD: 15s)

  • Trong lần chiến đấu này, Tuân Du tăng vĩnh viễn cho toàn quân ta 15% HP giới hạn (CÓ THỂ CỘNG DỒN). Đồng thời hồi lại cho bản thân 3659 + (351% Buff trí lực) HP. Khi Tuân Du tử trận sẽ xóa bỏ toàn bộ hiệu quả từ kỹ năng.
  • [Dưỡng Binh] Tướng Ngụy đồng minh được hồi lại 474 HP mỗi giây, duy trì trong 5s

Kích Duyên Trận Hình

  • Ngụy Chiến Ý
  • Thương Binh Chiến Hồn
  • Trí Mưu Thần
  • Phong Vân: Ra trận 5 Tướng có Quách Gia, Hạ Hầu Đôn và Tuân Du

- HP +5%

- Thủ Vật Lý +25

- Các Tướng nhận kỹ năng bị động Thích Giáp: Phản lại 15% sát thương vật lý phải chịu cho người tấn công.

Nhận Xét: Tuân Du thích hợp để làm Đội Phòng Thủ với các tướng trâu bò, chống lại đợt tấn công của địch nhờ kết hợp tăng giới hạn HP và kỹ năng hồi máu từ đồng đội.

 

Đội Hình Tham Khảo

1. Phong Vân Ngụy (Phản Vật): Tuân Du + Quách Gia + Hạ Hầu Đôn + Tào Tháo + Tư Mã Ý

2. Hổ Lang Ngụy (Phản Trí): Tào Tháo + Hứa Chử + Tư Mã Ý + Quách Gia + Tuân Du

3. Team Hỗn Hợp: Tuân Du + Tôn Kiên + Tư Mã Ý/Quách Gia + Gia Cát Lượng/Chu Du + Lữ Mông

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ