Tải Game

[TRANH ĐOẠT THỐNG SOÁI MÙA VI] Khai mở báo danh Vòng 1 - Quần Hùng Tranh Bá!

16/04/2019

 

1. KHAI MỞ: TRANH ĐOẠT THỐNG SOÁI MÙA VI

Đến hẹn lại lên, Tranh Đoạt Thống Soái đã trở lại trong mùa thứ 6 để tìm kiếm người mạnh nhất, thống lĩnh Liên minh phản Đổng!

Lộ Trình Đoạt Soái 3 Mùa:

  • Mùa I: Mỗi 4 Servers (đủ điều kiện tham dự) sẽ được tạo thành 1 Cụm Server tham gia vòng ĐOẠT SOÁI QUẦN HÙNG.
  • Mùa II: Mỗi 8 Server (đủ điều kiện tham dự) sẽ được tạo thành 1 Cụm Server tham gia vòng ĐOẠT SOÁI VƯƠNG GIẢ.
  • Mùa III: Chỉ những người bản lĩnh nhất mới được ngồi bàn trong! Mùa 3 là cuộc tụ hội của những người mạnh nhất tham gia vòng ĐOẠT SOÁI ALLSTAR!!! (ALL SERVER)

frownLưu Ý: Số lượng Server/Cụm & Số người chơi mỗi Cụm sẽ có thay đổi qua từng Mùa.

 

2. MỞ BÁO DANH HỒI 1: QUẦN HÙNG TRANH BÁ

 

Thời gian: Mở báo danh từ 23:30 ngày 16/04

Các Cụm Tham Gia Đoạt Soái:

CỤM CÁC SERVER THAM GIA
1 S1 - S7
2 S8 - S11
3 S12 - S15
4 S16 - S19
5 S20 - S23
6 S24 - S27
7 S28 - S31
8 S32 - S35
9 S36 - S38 (3 Server)

Tiêu Chí Tham Gia:

CỤM CHI TIẾT TUYỂN CHỌN NGƯỜI CHƠI
1-8
  • Mỗi server chọn 8 người, trong đó 5 vị trí lấy từ TOP 5 Thao Trường kỳ gần nhất và 3 vị trí qua Đấu Giá Đồng. 
9
  • S36-S37: Mỗi server chọn 10 người, trong đó 5 vị trí lấy từ TOP 5 Thao Trường kỳ gần nhất và 5 vị trí qua Đấu Giá Đồng.
  • S38: Mỗi server chọn 12 người, trong đó 5 vị trí lấy từ TOP 5 Thao Trường kỳ gần nhất và 7 vị trí qua Đấu Giá Đồng.

 

 

Chúc Chúa Công sớm ngày định đoạt thiên hạ trong tay!

BQT Ngọa Long Truyện
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ